home     poŽzie     kolder 

Cattolica aan de Adriatische zee

 

Drie weken vakantie.
Cattolica: katholiek?

ZONNIGER.

De katholieke Kerk,
ZIJ verbiedt
vrouwen priester te worden.
Zij verbiedt voorbehoudmiddelen.
Zij verbiedt soms tegendraads
wat mensen wensen.

De zon, il sole,
in het Italiaans m, mannelijk,
niet biologisch m, zoals de paus.
Maar die il sole verbiedt niets
en is in Egypte zelfs een god geweest
ten  tijde van Farao Achnaton.
Die il sole is een STER.

Was zeer ZONNIG in Cattolica.

 © Hugo Van Vlaslaer