Nico van Google


Nico was in zijn jeugd Nederlander, is later in Denemarken beland en Deen geworden. Ik ken noch Nico, noch Denemarken goed. Dertig jaar geleden genoot ik van een driedaags verblijf in Kopenhagen. Toch was ik ontgoocheld over de prijs van het bier (te hoog) en over de beroemde zeemeermin (te klein). De Denen horen tot de EU, maar er ontbreken daarbij Legoblokjes van goede wil. Ze betalen niet in euro, ze waarderen de munt wel, want de Deense kroon is gekoppeld aan de euro. Kroon en euro hebben een Lat-relatie. Ik heb een Wat-elkaar met die Nico: wij appreciëren toevallig elkaar. De zoekmachine Google creëerde het toeval. Nico is reservist van het Deens leger, met hart en ziel en verstand ABC rekenaar . ABC staat voor verdediging tegen atoom-,  biologische en chemische wapens. Bij ons spreekt men nauwkeuriger van NBC, met de “N” van nucleair. Een atoombom heet, wetenschappelijk gezien, beter een nucleaire bom, want de energie komt vrij door splijting (of fusie bij een waterstofbom) van atoomkernen (kern = nucleus).  Maar de tekstverwerker Word merkt NBC als fout en protesteert niet met rood tegen ABC.  Ik zal dus verder ABC schrijven zoals Nico, trouwens aanvankelijk sprak men in het Belgisch leger ook van ABC. Klinkt overigens beter dan NBC.

Nico kan programmeren, heeft ABC software ontwikkeld, kan met de computer berekenen waar de radioactieve neerslag, na de veronderstelde ontploffing van een kernbom, zou neervallen en nog veel meer. Nico is een ABC enthousiast. Ik was ooit  reserve-officier ABC.  Ik heb het volgehouden tot en met de graad van kapitein.  Ik ben dat plichtbewust, niet enthousiast, geweest. Mijn eerste wederoproeping duurde een maand. Was nodig om me te kunnen bevorderen tot eerste luitenant. Ik moest slechts enkele lessen over ABC geven aan ondergeschikte eenheden. Ik had tijd zat om me ook wat creatief te gedragen. We bepaalden toen grafisch waar de radioactieve neerslag van een kernbom zou terechtkomen. We berekenden de verplaatsing van de stofdeeltjes in opeenvolgende luchtlagen en we telden die verplaatsingen vectorieel op. Ik dacht dat je sneller, met een speciaal rekenliniaal, de x- en y-componenten van de verplaatsingen kon berekenen om ze daarna gewoon op te tellen voor de x en de y van de totale verplaatsing. Dus ik ontwierp dat rekenliniaal en ik maakte er een prototype van met logaritmisch papier en karton. Mijn  overste was daar over in de wolken en zond me naar Brussel om er mijn werk te presenteren. Ik kwam er bij een majoorapotheker terecht. Tot mijn verbazing voelde hij zich beledigd en zei:    “ Jij veronderstelt dat wij hier niet werken, niet nadenken over de ABC problemen. Jij wilt het absoluut beter weten dan wij, specialisten.”  Ik mocht gaan, maar ik liet toch mijn ontwerp achter op zijn bureau. Natuurlijk zonder gevolg. Gelukkig. Kort daarna verschenen de elektronische rekenmachientjes op de markt en werd een rekenliniaal rijp voor het oudheidkundig museum.  

Nu hebben we computers en in Denemarken programmeert Nico. Op een winderige herfstdag zoekt Nico met Google naar websites met informatie over “ABC officier”. En Google zet op zijn scherm op de derde plaats de titel “De tragische carrière van” en de tekst: “ ... En na geslaagd te zijn aan de geniale genieschool, kreeg ik nog anderhalve maand bijscholing voor ABC officier…” In mijn stukje “De tragische carrière van ’t klein alfabet”, met een humoristische en kritische kijk op mijn legerdienst (lees het), komt inderdaad enkele keren “ABC officier” voor.

Als je een website opstelt, kan je enkele lijnen met trefwoorden toevoegen. Je eventuele bezoeker ziet die trefwoorden niet, maar de zoekmachines bekijken die wel  en kunnen de zoeker naar vb. “gedichten” je website voorstellen als in je lijst met trefwoorden “gedichten” voorkomt. Google zoekt veel dieper, scande voor Nico mijn hele website op “ABC officier” en nog vele andere. Niet te geloven. Maar Nico mailde me: ik heb je zo ontdekt op de derde plaats… Ik controleerde het. Google zette me zelfs als eerste in de ABC hitlijst, als ik alleen “pagina’s uit België” vroeg.  Toen ik het later nog eens naging niet meer, wegens de “Google dance”. Google verandert nu en dan de rangorde van de voorgestelde websites.   

 

Ga naar de Google homepage Geavanceerd zoeken    Voorkeuren    Taalhulpmiddelen    Zoektips 
Zoek:  
 Het Internet 
 Afbeeldingen 
 Discussiegroepen 
 Gids 
Op het web gezocht naar ABC officier Resultaten 1 - 10 van circa 130. Zoekbewerking duurde 0.14 seconden.
Wilt u liever alleen pagina's in het Nederlands zien?

De tragische carrière van
... En na geslaagd te zijn aan de geniale genieschool, kreeg ik nog anderhalve maand
bijscholing voor ABC-officier: verdediging tegen atoom­, biologische en ...
users.pandora.be/literair.hugo/ literair.hugo/tekst08.htm - 18k - In cache - Gelijkwaardige pagina's

 

Op 21 december2003, probeer ik het nog eens en mijn “tragische carrière” komt weer als eerste te voorschijn. Ik ben benieuwd hoe andere zoekmachines reageren.  Aan Altavista vragen “ABC officier” te zoeken.  Twee bladzijden  serieuze informatie, dus mijn website wordt niet vermeld. Bij Yahoo komt hij op de derde plaats. Hoe kunnen die zoekmachines zo snel en zo diep websites ondervragen? Informaticawonder boven mijn petje. Een mirakel, de zoekmachines zalig verklaren? Informaticazalig dan.

Dus Nico kreeg mijn website voorgeschoteld en reageerde met een  e-mail.  Hij stelde zich voor en tevens zijn computerprogramma dat ABC-problemen vlug kan oplossen. Hij beschreef het programma. Hij vroeg me of ik de titels van de programma-onderdelen  uit het Nederlands naar het Frans kon vertalen. Nederlanders en ex-Nederlanders denken dat Belgen perfect tweetalig zijn. Ik heb in de hogere cyclus van het middelbaar onderwijs wel 5 lesuren Frans per week beleefd, ingestudeerd zodanig dat mijn vriend uit een Franstalig gezin kon spieken van mijn blad tijdens het schriftelijk examen. Hij kon vlot Frans spreken, ik niet, maar ik wist meer over de Franse literatuur en daar kwam het toen op aan.  Na de humaniora las ik de vakliteratuur in het Engels, kwam ik nog  zelden  met een Franstalige in contact … Vaarwel parate kennis van het Frans, in zover ik die ooit had. Toch heb ik die vertaling aanvaard als vriendendienst. Waarom weet ik niet. Je hoeft niet te weten waarom je een Deen wilt helpen. Alles is geen exacte wetenschap. Technische termen tegengekomen die ik en mijn simpel woordenboek niet konden vertalen. Vertaling met hiaten. Ik hoop dat Nico toch een idee over de draagwijdte van zijn programma kan geven aan Fransen. Bij belangstelling kunnen professionelen het hele programma eventueel vertalen. Ik niet meer. Ik haat werk dat ik niet goed kan uitvoeren. Maar ik hoop met Nico in contact te blijven. Nico van Google.

           

© Hugo Van Vlaslaer 

 

terug naar de startpagina (klik)     naar de inhoudstafel van deze reeks (klik)     naar het volgend stukje (klik)