Eerbied voor de schoolgebouwen

 

Veertig jaar geleden reed ik, na mijn werk in Antwerpen, met de trein naar huis. Op de trein ontmoette ik Raf, een sympathieke kennis, een dorpsgenoot, twintig jaar ouder dan ik. Na de trein: Stationsstraat, Kerkstraat, Nieuwstraat en dan pas scheidden onze wegen. Telkens we de kerk passeerden, groette Raf God door zijn hoed af te nemen.  In de catechismus stond de vraag: waar is God? Het antwoord luidde: God is overal: in de hemel, op de aarde en op alle plaatsen

Overal groeten? Met de hoed  in de hand, komt men door het ganse land.

Je zou dus kunnen beweren dat Raf een bijzondere eerbied toonde voor het gebouw “kerk”.

Eerbied voor gebouwen tonen is weer in. Voor kerken zie het nog weinig, maar het mag, doch voor schoolgebouwen is het verplicht, niet met de hoed in de hand, maar achter het stuur van je auto. Als je het schoolgebouw nadert, vertraag je tot maximum 30 km/h en je houdt die traagheid nog een eind vol na het passeren van de school.

Nu is dat terloops ook uitstekend voor de veiligheid van de schoolgaande jeugd. Dat vind ik zeer positief, juich ik toe. Een burgemeester dacht zelfs dat de zone 30 daar uitsluitend voor de veiligheid van de kindjes diende en hij plaatste bij het verkeersbord “zone 30”, een bord met van … tot …, de uren dat de kindjes aankwamen en weggingen. De man werd door de hogere overheid teruggefloten. Zone 30 is overal  permanent zone 30. Aan de scholen ook ’s nachts, de weekends,  zelfs tijdens de schoolvakanties. Uit eerbied voor de gebouwen?
Neen, misschien is de splitsing van de zone aan de scholen in 30 km/h als de kindjes er zijn en 50 km/h daarna nog moeilijker dan de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. We leven in België! Maar in Rumst, Vosberg, kunnen ze het toch met een elektrisch verkeersbord: zone 30 km/h licht op als de kindjes er zijn en wordt daarna gedoofd. De school ligt in een zone 50 km/h. Elektrisch splitsen schijnt te mogen. Het is meer elegant dan met borden "van...tot...". In België is men voor de goede smaak. Maar het is duurder. Minister Landuyt zal (hoe?) ingrijpen: zone 30 aan de scholen zal slechts gelden op de schooldagen van... tot... Toch nog altijd tijdens de uren dat de kindjes binnen les volgen, dus uit eerbied voor de gebouwen blijft nog beperkt geldig of is het voor de veiligheid van kindjes die weglopen uit de klas?

Gek dat men bij het invoeren van de zone 30 aan scholen reeds geen rekening hield met de weekends en de vakantiedagen.
Niet gek: eerbied voor de gebouwen! Wel gek, heel gek!

© Hugo Van Vlaslaer

 
 terug naar de inhoudstafel van deze reeks (klik)              terug naar de startpagina (klik)           naar volgend stukje (klik)